Uputstvo

 

1. OSVEŽAVANJE I PRIKAZ TERMINA

 
- Izborom datuma i klikom na dugme "Osveži prikaz" dobija se aktuelna raspoloživost kapaciteta
- Klikom na grupu usluga (vrsta sa sivom pozadinom) možete otvoriti/zatvoriti prikaz pojedinačnih usluga 
- Termin označen crvenom bojom pozadine je zauzet od drugih lica
- Termin označen narandžastom bojom je vaš izabrani termin u postupku rezervacije
- Termin označen plavom bojom je vaš rezervisani termin
- Termin označen crnom bojom pozadine predstavlja pauzu u radu
- Klikom na dugme "Rezerviši" otvara se forma za potvrdu vaših izabranih termina
- Klikom na link "Paketi" mošete videti dodatne opise i cene paketa i usluga
- Klikom na link "Uputstvo" možete videti ovo uputstvo
 

2. POSTUPAK ZAKAZIVANJA

 
 
- Izaberite željeni datum i osvežite prikaz
- Otvorite (razmotajte) prikaz pojedinačnih usluga i termina željene grupe 
- Kliknite na željeni raspoloživ termin. Termin dobija narandžastu pozadinu, a zavisno od trajanja usluge može se desiti da više uzastopnih kockica bude rezervisano
- Možete nastaviti sa biranjem drugih termina i/ili drugih usluga. Sve kockice sa narandžastom pozadinom predstavljaju vašu potencijalnu rezervaciju. 
- Kliknite na dugme "Rezerviši" za prosleđivanje i potvrdu vaše rezervacije
- Novodobijena forma sadrži listu potencijalnih rezervisanih usluga, termine i vrednost. Možete je korigovati brisanjem pojedinih stavki 
- Ukoliko ste zadovoljni izborom, terminima i cenom, kliknite na dugme "Rezerviši" (desno, ispod liste, sa zelenom pozadinom)
- Popunite formu za potvrdu (Ime, Prezime, Email i Telefon su obavezni podaci). Unesite ispravan broj telefona jer će služiti za dalju komunikaciju 
- Klikom na dugme "Potvrdi" vaša rezervacija postaje dostupna Weellness recepciji, pa možete očekivati poziv pre realizacije usluga
- Moliimo vas da unesete tačne podatke, jer ukoliko Welnness recepcija ne bude u mogućnosti da vas kontaktira, vaši rezervisani termini će biti obrisani